Концепцията за OGRABVANE.com

Сайтът има за цел да опише различните форми на ограбване, които се случват съзнателно и организирано в обществото. Целта му не е да замества държавните структури в борбата им с организираната престъпност, а по-скоро да повиши съзнанието за несправедливостта в разпределението на паричните и материални потоци и ресурси. Това има значение не от гледна точка на самоцелно, по-добро материално благоденствие, а за да се постигне осъзнаването на личността в избора ѝ на свобода на развитие и отхвърлянето на икономическото поробване поради алчност, отчаяние и страх – основополагащи двигатели на феномени като консуматорство и организирана престъпност.

За да се преодолеят негативните, спиращи развитието емоции, сайтът ще се фокусира не толкова върху различните форми на ограбване сами по себе си, а върху положителните практики на преодоляването им в България и по света. Освен секцията с алтернативна икономическа теория и практики, ще предложим и карта на конфликтите и добрите примери, на която ще отбележим и активни общности и групи, които работят по преодоляването на проблемите и върху икономически алтернативи, важни за преодоляването на недостатъците на съвременната неолиберална икономика. Подобна роля ще има и секцията връзки.

За социализацията и преодоляването на страха и липсата на вяра във възможностите за промяна, ще предвидим и фейсбук страница на сайта, където хората ще имат достъп до актуална информация и ще могат да оставят коментари по различните публикации. В социалните мрежи и на главната страница ще обявяваме събития, на които активисти, експерти и заинтересувани граждани ще могат да се срещат на живо, за да се образоват и дискутират по различни теми и планират общи действия.

Еклисиаст 1:18, „Защото в многото мъдрост има много тъга; и който трупа знание, трупа и печал.“

Успешните кампании не се постигат с енциклопедичност. Целта на сайта е не да обучава експерти-икономисти, а да подпомага активни граждани, способни на критично мислене.

Удовлетвореността от подобна жизнена позиция идва от прилагането на морално поведение и ценностна система и устойчив стил на живот, опазващи природата и водещи до социална и икономическа справедливост.

Допълнителна цел на сайта е да променя социално-психологическата нагласа на населението към мълчаливо съгласие с престъпленията на ограбване.