Ограбване и заграбване

ОГРАБВАНЕ и ЗАГРАБВАНЕ – определения и видове

Ограбването е добре дефинирано в българския тълковен речник като силово присвояване, законно или не, на пари, ценности и др. В този сайт ще разглеждаме по-скоро ограбването на публичните средства и ресурси и ограбването на индивидите и природата в особено голям мащаб. Това ни приближава към понятието ЗАГРАБВАНЕ съотносимо като употреба в английския чрез категориите на ограбване на land grab (Заграбване на земя), resource grabbing (Ресурсно заграбване), state capture (Заграбване на държавите), което се характеризира не само с мащаба на концентрацията на тези ресурси в ръцете на ограничен кръг от субекти и контрола върху разпределението им в обществото, но и с целенасоченността на процеса и продължителността на обсебването им.

Негативни аспекти на ограбването:

Освен неетичността от нарушаването на изконното право на собственост на гражданите (чл.17 от Конституцията) с ограбването се нарушават и други конституционни права на българите, като например правото на “здравословна и благоприятна околна среда” (чл. 55), а информационното ограбване нарушава правото на личното пространство (чл.32) и чл.34 за свободата и тайната на кореспонденцията . По отношение на природните ресурси се нарушава чл. 18 ал. 1. и 6. А ограбващите концесии и заграбването на държавата  пречат на задължението й по Чл. 15. “Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.”

ПИРАМИДА НА ОГРАБВАНЕТО

Изградихме илюстративна Пирамидата на ограбването в отделна секция на сайта, чрез която показваме различните видове ограбване подредени според размера и обема на проектите. Идеята е да се види в цялост мащаба и организираността в заграбването на публичната собственост, в контекста на процесите на глобализация.

За да илюстрираме пък географското разпределение на скандални проекти (най-вече инфраструктурни и концесионни проекти) сме изградили Карта на конфликтите (СНИМКА и линк към проекти с икономическо ограбване), където с кратки описания сме представили различни примери на ограбване от България и света, с акцент върху тези, към които има реакция от страна на гражданите и на практика конфликт било то с общността или с природата в района.

(30.10) СОЦИАЛНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОГРАБВАНЕТО

Освен видимите икономически и социални аспекти има и скрити – социално-психологически аспекти, които захранват с енергия процесите на заграбване. Структурите и процесите в икономиката са отражение на човешката природа и качества и психологически процеси като алчност, страх, зависимост на потребителите и др. пораждащи вторично феномени като консуматорството са в основата на макропроцесите на глобализация, спекула на пазарите водещи до изчерпването на ресурсите, кризите и 5-то глобално изчезване на видовете.

МНЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ЕКСПЕРТИ ПО ТЕМАТА:

“Не е глупав този, който яде баницата, а този, който я дава” – българска поговорка.

“Щом в конституцията пише, че имаме равни права, всеки от нас има равни идеални части в природните ресурси, които са собственост на нашата държава” – Патрик Смитьойс, български гражданин и активист срещу проекта за златодобив в Трън и концесиите – в статията “Патрик Смитьойс: Ако не си свободен, не можеш да разбереш свободата”.