Всичко, което трябва да знаем за данъците – на едно място: наръчник за данъчна справедливост

Всичко, което трябва да знаем за данъците – на едно място: наръчник за данъчна справедливост

Няма съмнение, че данъчното облагане е една от най-важните функции на всяко правителство, тъй като осигурява по-голямата част от приходите, с които то разполага, за да постигне по-висок стандарт на живот и други обществени цели. Избягването и укриването на данъци…

Информационното ограбване на личното пространство в Интернет среда и възможни решения
| |

Информационното ограбване на личното пространство в Интернет среда и възможни решения

Тази публикация няма статут на експертна оценка. Тя е доклад на потребителски анализ на съществуващите решения за защита на личното пространство и неприкосновеността на информацията. Вероятно ви се е случвало да попаднете на реклама на нещо, за което съвсем скоро…

Какво са зелените облигации и би ли могла България да ги пласира успешно?

Какво са зелените облигации и би ли могла България да ги пласира успешно?

Зелените облигации са дългов финансов инструмент, чието предназначение е да се набира паричен ресурс и финансира нови или съществуващи проекти, които имат позитивно въздействие върху околната среда и климатичните промени. Емитенти на този тип облигации биха могли да бъдат правителства,…

Мрежа от живи места

Мрежа от живи места

През 2020 година има забележителен ръст на преместване на хора от градовете към селата в България. След 2010 година всяка година средно около 20 хиляди българи избират този път. Обикновено това са млади пенсионери или земеделци, които променят адресната си…

Юнгерсайм – една община в екологичен преход

Юнгерсайм – една община в екологичен преход

Международният шампион на градовете в преход е една малка френска община. Многобройните инициативи позволяват на този малък град с население 2200 души в региона Алзас да намали драстично своя екологичен отпечатък. Община Юнгерсайм стартира през 2009 г. програма за демокрация…

Кооперативният човек

Кооперативният човек

Историята на кооперативното движение в България е олицетворение на специфичния характер на българската икономика, в която липсата на капитали винаги е бил фундаментален проблем. В своята последна книга президентът д-р Жельо Желев споделя мисли за митовете и легендите на прехода…

Методика на обратната миграция

Методика на обратната миграция

През годината на карантина много градски хора започнаха да живеят своята селска мечта. Това е кратка равносметка и опит за прогноза какво предстои след края на Ковид-19 кризата. От Освобождението до началото на комунистическия период България е традиционна селска държава….

Неформална икономика – предприемачество на сянка

Неформална икономика – предприемачество на сянка

В годините на зрял социализъм в България се наблюдава рязко увеличаване на примерите за „неформална икономика“. Този феномен се появява като обект на научен интерес в началото на 80 те години на XX век. Той произтича от особеностите на официалната…

Цвете за жените активисти!

Цвете за жените активисти!

Обикновено казваме, че март е женския месец от годината. Времето се променя внезапно, преминават снежни бури, след тях напича ярко слънце. Всички очакваме пролетта и усещаме притаената надежда за нещо ново, свежо и добро. В началото на първият пролетен месец…