ЗАГРАБВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА

Държавата е собственост на нацията, но все по-често покрай икономическите кризи, ръста на външния дълг и икономическата престъпност чрез публично частни партньорства и изкуствени фалити се говори за заграбването й и преминаване на активите й в частни ръце. Това се случва в световен мащаб и на английски е известно като State capture, но все по-популярно става и понятието корпоративно ограбване (corporate capture, също и в Европа). Отделно общата икономическа система способства за преминаването на цели сектори чрез криминална или принудителна приватизация под влиянието на световната банка и международния валутен фонд МВФ. За съжаление има спорни мнения относно това, колко равноправно защитават тези институции интересите на всички държави. Както се вижда и в нашето изследване за външния дълг има съмнения за способстване за заграбване на фалиращи държави. 

Алтернативи: Джобен наръчник за кризата