Данъчна справедливост

“Въпросът за данъчната справедливост е изключително актуален за България. Статистически анализ разкри тежко изкривяване на данъчния модел в страната. Серия от разследвания демонстрираха, че Големият бизнес си позволява безпрепятствено да избягва и укрива данъци. Политическата реакция на всичко това беше далеч под нужното ниво.

Оказа се, че в България липсва платформа, посветена на данъчната справедливост – на проблема за данъците от гледната точка на обикновения човек. TAXDOG запълни съществена празнота, което се потвърди от няколко високи оценки за неговото съдържание.”

Повече по темата на страницата на блога за данъчна справедливост, създаден по проект на За Земята с основател и водещ автор – Димитър Събев.

Линкове:

Инициатива за данъчна справедливост

Критична статия за източване на Лукойл с имотни сделки