Анализ на държавния дълг на Bългария

Въпреки ръста от последните години, държавният дълг на България все още е на сравнително ниски нива. За разлика от други държави членки на ЕС, увеличените задължения не са резултат от социални плащания, а от осигурената подкрепа за банковия сектор след фалита на четвъртата по големина българска банка.

Презапасяването с дълг се обяснява с необходимостта да се гарантира ликвидност, при евентуални следващи финансови трусове, както и с благоприятния пазарен лихвен процент. Източници за погасяването му обаче не се посочват. Няма и планове за значими публични инвестиции, които впоследствие да се превърнат в източник на средства за връщането за заетите средства. Консервативният подход на българските правителства създава илюзорна представа за стабилност, която не може да гарантира реална устойчивост на българската икономика и общество.

Целият анализ в пдф формат:
Анализ на държавния дълг на Bългария