Конференция по демокрация

Варна 23 – 24 февруари 2019

ПОКАНА за презентатори, лектори, докладчици на тема:

Граждански инициативи от Варна и страната, 23 февруари 2019

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и Сдружение “За Земята” стартира набирането на участници за Граждански форум – Конференция по Демокрация, който ще се проведе на 23-24 февруари 2019 г. (събота – неделя) в два основни панела:

I. Граждански инициативи от Варна и страната (с водещ съорганизатор ОЦОСУР).

II. Гражданско участие за справедлива икономика (с водещ съорганизатор сдружение “За Земята”).

Конференцията предоставя възможност за представяне на граждански каузи, позиции, или дейности в подкрепа на демократичните ценности. Местата за участие с осигурено от организаторите финансиране са ограничени. Може да се заяви участие и при собствено финансиране на пътни и нощувки.

Можете да представите дейности и от предишни години, защото форумът има за цел да отбелязва забележителното развитие на гражданското общество във Варна в периода 2009 г. – 2013 г., свързано и с февруарските протести, да осигурява трибуна за представяне на активности в подкрепа на демократичните ценности в обществото – свобода и защита на граждански права; баланс на интереси на различни групи в обществото; постигане на консенсус (договореност).

Форумът има за цел също да подпомага провеждането на дебати по прилагането на демократичните ценности и усъвършенстването на демократичните практики.

Всеки желаещ да присъстват на събитието трябва да заяви своето участие, като ни изпрати мотивационно писмо, резюме на казуса (до 10 изречения) на електронен адрес: pecsd@net-bg.net  до 25 януари 2018, 00:00 ч. Одобрените участници ще получат известие обратно на електронната поща, от която са изпратили своята заявка за участие и ще бъдат вписани в дневния ред на конференцията. В началото на февруари ще ви известим за резултата.

Мястото и дневния ред на конференцията ще бъдат обявени на 17ти февруари в 2019 в Интернет страницата на ОЦОСУР  www.ecovarna.info

За допълнителни въпроси може да се обръщате към организаторите на ел. адрес pecsd@net-bg.net

Критериите към участниците:

·           активността да е в унисон с целите на форума;

·           деятелят или деятелите на активността да са приемащи  критики;

·           с оглед баланса на интереси приоритет се дава първо на най-уязвимата група – гражданските активности, на второ място на призваните за водачи – политическите субекти и на трето място на представителите на бизнеса.