Методика на обратната миграция

Методика на обратната миграция

През годината на карантина много градски хора започнаха да живеят своята селска мечта. Това е кратка равносметка и опит за прогноза какво предстои след края на Ковид-19 кризата. От Освобождението до началото на комунистическия период България е традиционна селска държава….