Неформална икономика – предприемачество на сянка

Неформална икономика – предприемачество на сянка

В годините на зрял социализъм в България се наблюдава рязко увеличаване на примерите за „неформална икономика“. Този феномен се появява като обект на научен интерес в началото на 80 те години на XX век. Той произтича от особеностите на официалната…