Цвете за жените активисти!

Цвете за жените активисти!

Обикновено казваме, че март е женския месец от годината. Времето се променя внезапно, преминават снежни бури, след тях напича ярко слънце. Всички очакваме пролетта и усещаме притаената надежда за нещо ново, свежо и добро. В началото на първият пролетен месец…