Мрежа от живи места

Мрежа от живи места

През 2020 година има забележителен ръст на преместване на хора от градовете към селата в България. След 2010 година всяка година средно около 20 хиляди българи избират този път. Обикновено това са млади пенсионери или земеделци, които променят адресната си…